همايش ملي کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین در تاریخ 22 آبان ماه 1393 برگزار می گردد
همايش ملي فناوري نانو از تئوري تا کاربرد
سومين همايش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد در تاریخ سی ام بهمن سال 1393 در هتل آسمان اصفهان برگزار می گردد
همايش ملي حسابداري حسابرسي و مديريت
اولين همايش موسسه در رشته هاي حسابداري و مديريت